Waarom kiezen voor speelplein Ranst?

Vakantie = SPELEN !

Spelen is … een deel van de opvoeding van een kind
                 … ontwikkelen en groeien
                 … groeien naar een fijne persoon
                 … plezier beleven
                 … omgaan met anderen

Elk jaar opnieuw zien we het enthousiasme van vele kinderen die uitkijken naar de komende speelpleinwerking.

Wees maar zeker: het wordt opnieuw een hele gevarieerde en toffe tijd!

Dagelijks zal een uitgebreide en super enthousiaste team (hoofd)monitoren klaarstaan om de kinderen een fijne dag te bezorgen. Vol creativiteit, met een ongelooflijk engagement, zin voor verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.

Voor ouders is het niet altijd evident om tijdens de vakantie zelf in te staan voor de opvang van de kinderen. De speelpleinwerking in Ranst komt aan deze behoefte tegemoet.

Maar onze speelpleinwerking is echt niet alleen een 'opvanginitiatief'. Ons belangrijkste doel is juist dat kinderen een LEUKE tijd beleven! Het is en blijft immers VAKANTIE!

Daarom durven we gerust zeggen: Speelplein Ranst, 20 jaar POPu(p)lair!

 

Met vriendelijke groeten,

Hilde Goris

Schepen van Jeugd en Speelpleinwerkingbottom